Fotowoltaika i kilka faktów z Wikipedii

dofinansowane panele słoneczne dofinansowane panele słoneczne
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Źródło: https://pl.wikiped.